trochoi.io

18 Wheeler Truck Parking 2

Bé trai

18 Wheeler Truck Parking 2

Trò chơi lái xe tải này cho phép bạn điều tra nhiều cấp độ tải bằng việc việc lái xe và thoát khỏi những khó khăn. Bạn sẽ phải đương đầu với những hoàn cảnh được thúc đẩy bởi thực tế. Bạn sẽ cần để xe tải của mình ở những điểm khó đến, vượt qua dòng xe cộ đông đúc và tất cả mọi thứ mà không gây hại cho xe tải của bạn.

Trò chơi "Bé trai" tương tự