1212!

Phổ thôngGiải đố

1212!

Kéo và thả các mảnh vào lưới để tạo thành các đường dọc và ngang. Hãy tính toán để xóa nhiều dòng cùng một lúc để nhận được nhiều điểm hơn. Nếu bạn đặt một mảnh nhấp nháy lên những cái hiện có, chúng cũng sẽ biến mất.