trochoi.io

1010 Animals Tetriz

ArcadeGiải đố

1010 Animals Tetriz

1010 animals tetriz là trò chơi giải đố rất dễ nghiện. Xếp các khối cho sẵn ở bên trái vào bảng để tạo thành hàng ngang hoặc hàng dọc gồm 10 ô hoàn chỉnh. Chơi đến khi nào xếp hết các khối cho trước.