1010 Animals

Giải đố

1010 Animals

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi giải đố gây nghiện này là ghi càng nhiều điểm càng tốt. Thả các khối động vật dễ thương trên sân thi đấu và cố gắng tạo ra các đường thẳng đứng hoặc ngang.Ngay sau khi một dòng đầy, nó sẽ bị xóa khỏi sân. Nếu không còn chỗ trống để thêm khối, trò chơi kết thúc.

Trò chơi "Giải đố" tương tự